Oudergroep Artikel 247

2018-06-21_12h11_39

Het recht op onderwijs, het kunnen volgen van onderwijs, voor kinderen in Nederland lijkt een garantie als we kijken naar de regelgeving. Toch werd, wordt, het recht op een positieve ontwikkeling, op veiligheid, zorg en op onderwijs geschonden. Zo is dat ook bij onze kinderen het geval. Ondanks de regels en beschreven rechten hebben onze kinderen schade ondervonden. Wij zien dat ouders belemmerd worden bij het uitvoeren van hun plicht om hun kind te verzorgen en op te voeden en aan hun kind die ontwikkeling te geven om gelukkig in de maatschappij mee te kunnen. Ouders ervaren dat de staat zich beslist niet inzet voor die garantie voor hun kinderen. De overheid handhaaft niet. De overheid grijpt niet in in situaties waar de regels binnen en door het onderwijs niet nageleefd worden waardoor ouders er alleen voor staan, met uitval als gevolg. Schade op zowel psychisch als op materieel vlak is het gevolg voor het kind en diens hele gezin. De overheid staat toe (en geeft zelfs openlijk toe dat in ieder geval te doen tot 2020) dat onderwijsbesturen niet hun plichten, zoals beschreven in de wet Passend Onderwijs, nakomen. Eerder werken overheidsinstanties mee om die situatie in stand te houden en zetten zij ouders met de roep om interventie als lastige mensen opzij. Wij zien de overheid als verantwoordelijk voor de schade ontstaan door het niet optreden waardoor ouders niet meer aan hun eigen plicht kunnen voldoen…. Het zorgen voor een positieve ontwikkeling.

Ons doel is het krijgen van erkenning op het onrecht dat onze kinderen en onze gezinnen hiermee door de overheid is aangedaan. Ook erkenning van de schade die daarbij is veroorzaakt. Schade op psychisch vlak maar ook op financieel gebied. Wij streven naar een schadeloosstelling.

Enkele ouders vormen daarom de oudergroep Artikel 247 en werken geleidelijk hier naar toe. Omdat wij dit doen naast de zorg aan kinderen (vaak nog thuiszitter) en in de aanloop naar het verkrijgen van inzicht en het trekken van conclusies vanuit de politiek, zal dit een project van de lange adem zijn. Maar we maken ons vast klaar. Ouders die willen aansluiten kunnen zich via het contactformulier aanmelden. Namen en e-mails worden bijgehouden om wanneer we daarvoor klaar zijn, hen op de hoogte te brengen van de stappen die wij (gaan) nemen. Een eerste stap is nu. Het maken van de contouren en in beeld komen van Artikel 247.

Advertenties